Hoá chất xử lý nước thải

Hoá Chất Xử Lý Tinh Kim Loại Nặng

HÓA CHẤT KHỬ NIKEN CHO NƯỚC THẢI XI MẠ - NIW SHUT

Là chất khử Niken hoạt động theo nguyên lý phân huỷ vi sinh sẽ xử lý triệt để tinh kim loại Niken trong nước thải cuối xi mạ đạt tiêu chuẩn xả thải cho phép. -Độ ổn định cao, dễ dàng thao tác và quản lý quy trình. Hàm lượng sử dụng thấp, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí cho quá trình xử lý nước thải.

HÓA CHẤT KHỬ ĐỒNG - KẼM CHO NƯỚC THẢI XI MẠ - CZ SHUT

Là chất khử đồng kẽm hoạt động theo nguyên lý phân huỷ vi sinh sẽ xử lý triệt để tinh kim loại Niken trong nước thải cuối xi mạ đạt tiêu chuẩn xả thải cho phép. Độ ổn định cao, dễ dàng thao tác và quản lý quy trình. Hàm lượng sử dụng thấp, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí cho quá trình xử lý nước thải.

CÔNG TY TNHH TUMICHI

Nhà cung cấp & đối tác
0