Sơn công nghiệp

Sơn Topcoat

SƠN BÓNG TMC-1309N

TMC-1309N là hệ sơn bóng một thành phần gốc acrylic chất lượng cao, độ bóng tuyệt vời, không đổi màu theo thời gian. Dùng được cho súng phun tĩnh điện hoặc súng phun thường bằng dung môi tương ứng. Kết hợp được tin màu cho nhiều màu sắc khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng lớp keo

SƠN MỜ TMC-1309NM

TMC-1309NM là hệ bóng topcoat mờ một thành phần gốc acrylic chất lượng cao, độ bóng tuyệt vời, không đổi màu theo thời gian. Dùng được cho súng phun tĩnh điện hoặc súng phun thường bằng dung môi tương ứng. Kết hợp được tin màu cho nhiều màu sắc khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng lớp keo

CÔNG TY TNHH TUMICHI

Nhà cung cấp & đối tác
0