Tin Tức

SO SÁNH HIỆU SUẤT VÀ GIÁ THÀNH SƠN ĐIỆN DI VỚI CÁC HỆ SƠN KHÁC

Sơn điện di (E-coating) được sử dụng để áp dụng trong công nghiệp cho các sản phẩm bằng kim loại. Là lớp sơn phủ bảo vệ công nghệ cao thân thiện với môi trường. Sơn điện di có khả năng bao phủ hoàn toàn các sản phẩm phức tạp kể cả các vị trí bên trong hay bề mặt bên ngoài với độ dày và màu sắc đồng nhất.

Bảng so sánh về hiệu suất và phân tích giá thành giữa sơn điện di và các loại sơn khác:

HIỆU SUẤT CỦA SƠN

Mô tả

Sơn gốc nước

Sơn hàm lượng rắn cao

Sơn phủ thông thường

Sơn tĩnh điện

Sơn điện di

Ngoại quan

Yếu

Yếu

Yếu

Tốt

Xuất sắc

Ứng dụng

Yếu

Yếu

Yếu

Xuất sắc

Xuất sắc

Khả năng che phủ

Yếu

Yếu

Yếu

Kém

Xuất sắc

Độ dày (um)

10 – 40

15 – 40

10 – 40

35 – 150

10 – 38

Khả năng bao bọc chi tiết phức tạp

Tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Tốt

Chống chảy sơn

Tốt

Tốt

Tốt

Xuất sắc

Xuất sắc

Khả năng thay đổi màu sơn

Tốt

Tốt

Tốt

Trung bình

Kém

Khả năng nhiễm tạp

Thấp

Fair

Thấp

Cao

Nhẹ

Mức ô nhiễm nguồn nước

Thấp

Nhẹ

Trung bình

Không

Nhẹ

Mức ô nhiễm không khí

Thấp

Trung bình

Trung bình

Thấp

Thấp

Nguy cơ hỏa hoạn

Thấp

Trung bình

Cao

Thấp

Thấp

Tần suất bảo dưỡng

Thấp

Cao

Cao

Cao

Thấp

 

PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH

Mô tả

Sơn gốc nước

Sơn hàm lượng rắn cao

Sơn phủ thông thường

Sơn tĩnh điện

Sơn điện di

Chi phí đầu tư

Thấp

Thấp

Thấp

Trung bình

Cao

Chi phí sử dung/ giá vật liệu

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Cao

ThấpCác tin khác

Nhà cung cấp & đối tác
0